• Edith Hazelzet

Opvanglocatie voor terminale corona-patiënten in Leersum

LEERSUM Aan de Boerenbuurt 20 in Leersum zal een tijdelijk hospice geopend worden voor terminaal zieke corona-patiënten in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dit gebeurt op initiatief van de zorgcoördinatoren van Huize Nieuw Boschzicht in Leersum en twee huisartsen, R. Koole en M. Wiegand.

Omdat het volgens de gemeente om een noodsituatie gaat, opent het hospice donderdag 26 maart zijn deuren al. 

In het pand worden acht bedden geplaatst om ouderen een warme en geborgen omgeving te bieden in deze moeilijke fase van hun leven. Het gaat om ouderen met een verdenking op het virus of een bevestigde COVID-19-infectie die niet meer gereanimeerd willen worden, niet naar de intensieve zorg van een ziekenhuis willen of kunnen en die thuis onvoldoende zorg kunnen krijgen. 

Patiënten kunnen zich via hun eigen huisarts aanmelden, die dit vervolgens meldt aan de betrokken huisartsenpraktijk in Leersum. Vragen kunnen gericht worden aan de GGD regio Utrecht op tel. 030-6305400.