• Jan Hoogendoorn en Henk van den Oudenalder in het archief van de Heemkundige stichting.

    Pander Roskam

'Waar ik woon en hoe het was'

AMERONGEN Achter in de bibliotheek in Allemanswaard bevindt zich de thuisbasis van de Heemkundige Stichting Amerongen. De stichting houdt zich bezig met de geschiedenis van Amerongen en haar bewoners. Het archief wordt beheerd door vrijwilligers. Jan Hoogendoorn en Henk van den Oudenalder zijn iedere woensdagmorgen bezig met registreren, rubriceren en andere werkzaamheden die horen bij een archief.

Pander Roskam

Hoogendoorn: ,,De vroegere voorzitter van het Tabaksteeltmuseum, oud-onderwijzer Pezarro, heeft zich ongeveer 30 jaar geleden ingespannen om het oude van Amerongen te bewaren. De Heemkundige stichting is dan ook nauw verbonden met het museum."

COLLECTIE De stichting is afhankelijk van (oud-)inwoners. Het oude dorp is goed vertegenwoordigd in het archief, maar over het deel van Amerongen ten noorden van de rijksstraatweg is nog niet veel te vinden. Foto's en verhalen over dat deel zijn dan ook zeer welkom. Soms speelt geluk ook een rol. Oudenalder: ,,Toen het gemeentehuis werd ontmanteld is het 'officiële' archief naar het Regionaal Historisch Centrum gegaan. Veel materiaal wat verspreid lag door het gemeentehuis is verdwenen. We denken dat er veel is weggegooid. Maar een verslag van Henk van Lienden is uit de container gered. Hij schreef over zijn ervaringen in Amerongen. De handgeschreven teksten hebben we in de computer uitgewerkt, zodat ze eenvoudig geraadpleegd kunnen worden."

Toen basisschool de Uitkijk vorig jaar moest sluiten, is hun archief naar de Heemkundige Stichting gegaan.

,,Mocht u nog materiaal hebben over Amerongen of Leersum, bij de Heemkundige stichting is het van harte welkom", vertelt Hoogendoorn. De stichting zorgt ervoor dat het materiaal behouden blijft voor het nageslacht. Geleende foto's en dia's worden gescand en ingevoerd in de database. Daarna kunnen ze naar de eigenaar terug, als die daar prijs op stelt.

BEZOEK Het Historisch Archief is elke laatste vrijdagavond van de maand te bezoeken, van 18.30 tot 20.00 uur. Hoogendoorn: ,,Mensen komen af en toe langs om te kijken hoe hun huis er vroeger uit zag. Wie woonde er vroeger? Wie was de eigenaar? Of ze zoeken naar informatie over voorouders. Er zijn ook wel mensen langs komen om te ons helpen met de identificatie van mensen te op oude foto's staan, maar die kennis begint wel te verdwijnen."

In het archief zijn ook plaatselijke kranten te zien. ,,Het krantenarchief is al grotendeels gedigitaliseerd en via internet te bekijken via het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (http://www.rhczuidoostutrecht.nl/). We houden hier een aantal exemplaren omdat een fysieke krant leuker is om eens in te bladeren dan via een computer."

Er wordt ook gewerkt aan een website. ,,Kringloopwinkel Goed Zo! heeft in december een bedrag gedoneerd voor de ontwikkeling van een website, om de informatie ook buiten de openingstijden toegankelijk te maken. Voor 25 euro per jaar kunt u donateur worden van de historische vereniging Amerongen. U krijgt dan 4 keer per jaar het tijdschrift 'Hoetwas'."

Meer informatie is verkrijgbaar via gerardebbers1947@gmail.com.