• import

Nieuwe lantaarnpalen langs N225 en N226

HEUVELRUG De provincie Utrecht gaat tussen eind augustus en half september aan de slag met het vernieuwen van de wegverlichting op diverse plaatsen langs de N225 tussen Leersum en Driebergen en langs de N226 tussen Leersum en Woudenberg.

De vernieuwing betreft de verlichting die zowel technisch als economisch toe is aan vervanging. Ook een deel van de lichtmasten wordt vervangen door nieuwe exemplaren van aluminium.

De werkzaamheden vinden plaats tussen 26 augustus en 12 september 2019, op doordeweekse dagen tussen 09:00 uur en 15:00 uur. De werkzaamheden geven weinig hinder voor het verkeer en de omgeving.

DIMBARE LEDVERLICHTING De bestaande armaturen worden vervangen door nieuwe armaturen met ledlampen en de verlichting wordt dimbaar. Dat wil zeggen dat de provincie de hoeveelheid licht op vaste tijden kan aanpassen. Dat werkt niet alleen kostenbesparend maar zorgt ook voor minder CO2-uitstoot en minder lichtvervuiling.

Het beleid van de provincie Utrecht over de openbare verlichting is erop gericht om de lichthinder te beperken, het energieverbruik te verminderen en de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid te bevorderen. In de praktijk betekent dit 'donker waar het kan' en het toepassen van dimbare verlichting en andere innovatieve verlichting zoals oplichtende markering. Verlichting in natuurgebieden beperken we zoveel mogelijk. Natuurlijk nemen we wel alle eisen van de verkeersveiligheid in acht.