• Klaas Haitsma

Protest tegen plannen Henschotermeer

MAARN De uitbreidingsplannen van de exploitant van het Henschotermeer zijn onuitvoerbaar, in strijd met het bestemmingsplan en hebben geen draagvlak in de omgeving. Dat zeggen omwonenden en recreatieondernemers in een boze brief aan de gemeenteraad. Ze noemen de plannen eenzijdig en alleen gericht op de rendabele exploitatie van het Henschotermeer zelf.

Michiel Schaaij

De belangen van andere recreatieondernemers en omwonenden worden ondergeschikt gemaakt aan die van het Henschotermeer, zeggen de ondertekenaars van de brief. De exploitant van de recreatieplas wil onder andere een activiteitenhal op het terrein bouwen. Ook overnachtingsgelegenheid en nieuwe horeca staan op zijn verlanglijstje.

OP SLOT Bungalowpark Noordwestkanje, Allurepark Laagkanje en de campings Eijkelenburg en 't Boerenerf vrezen dat de ontwikkelingen het gebied op slot zullen zetten en voelen zich daardoor benadeeld. Ze pleiten voor een bredere visie, waarin hun belangen ook meewegen. Verder voorspellen ze dat de toename van de recreatiedruk grote effecten zal hebben op het gebied en de omgeving.

NATUURWAARDEN Bewoners van de Meensteeg, de Dwarsweg, landhuis Zonnekanje, landgoed 't Wissel en de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk hebben zich bij de bezwaarmakende ondernemers aangesloten. Ze tonen zich teleurgesteld over het gebrek aan participatie en vrezen aantasting van natuurwaarden in het gebied. De exploitant van het Henschotermeer zou onvoldoende aandacht besteden aan het waarborgen van een goed woon- en leefklimaat.

INTEGRAAL PLAN Volgens de protestbrief, die ook is verstuurd naar de gemeente Woudenberg, de provincie Utrecht en de exploitant van het Henschotermeer, moet de huidige planontwikkeling voor het recreatieterrein worden gestaakt. In plaats daarvan zou in overleg met de omgeving een nieuw, integraal plan voor het hele gebied moeten worden gemaakt.

VRAGEN Vorige maand stelde de SP-afdeling kritische vragen aan burgemeester en wethouders over de ontwikkelingen bij het Henschotermeer. De raadsfractie van D66 drong er toen op aan, dat er op die vragen een gedegen antwoord komt, ook al is de SP sinds de vorige verkiezingen niet meer in de gemeenteraad vertegenwoordigd.