• Henny Jansen

College Utrechtse Heuvelrug wil deel gemeentekantoor verhuren aan Quarijn

HEUVELRUG Tijdens de consultatie van inwoners in het kader van de ombuigingen afgelopen jaar kwam de gemeentelijke huisvesting vaak naar voren als mogelijke optie. Ook de gemeenteraad drong aan op onderzoek naar verkoop of verhuur van de panden. Medio vorig jaar meldde Quarijn zich. Dit heeft het college opgepakt als kans om te kijken of de huisvestingskosten van de gemeentelijke organisatie op deze manier omlaag kunnen.

Door een van de panden te verhuren kan op termijn een structurele ombuiging van 200.000 euro per jaar worden gerealiseerd. Om deze verhuur mogelijk te maken moeten de andere panden worden verbouwd. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu een voorstel naar de raad gestuurd over de verhuur en de noodzakelijke verbouwing.

FLEXIBELE WERKPLEKKEN Wethouder Gerrit Boonzaaijer: ,,Wij vinden het als college belangrijk om te luisteren naar de wensen vanuit de samenleving en de raad. Het is inderdaad mogelijk om een deel van het kantoor te verhuren en zo te bezuinigen. Het is ook belangrijk dat onze medewerkers goede flexibele werkplekken hebben. Dit kan onder meer op de tweede verdieping van een deel van het gemeentekantoor, maar hier is nu geen daglicht en zijn geen voorzieningen."

Ook zijn er minder loketten en wachtruimte nodig, omdat inwoners voor steeds minder zaken naar de gemeente hoeven te komen. Deze ruimte kan worden veranderd in werk- en overlegplekken.

,,Om dit allemaal mogelijk te maken, moeten we eerst investeren. En dus gaat de kost voor de baat uit. Zo wordt ons maatschappelijk vastgoed uiteindelijk beter benut. De investering verdienen we in de eerste verhuurtermijn terug. Ook wordt het gebruik van de parkeergarage verder gereguleerd (blauwe zone) om parkeerplekken te creëren voor de medewerkers van de nieuwe huurder. En om oneigenlijk gebruik, zoals langdurig stallen van auto's, tegen te gaan."

Quarijn is verheugd over de nieuwe huisvesting, Mirjam Hagen, bestuurder: ,,Als lokale zorgaanbieder zouden wij heel blij zijn onze 75 stafmedewerkers te kunnen huisvesten in de kern van ons werkgebied, dichtbij onze zorgcentra."

Als de gemeenteraad instemt met de investering van circa 1,5 miljoen euro, neemt Quarijn naar verwachting begin 2021 zijn intrek in het gemeentelijke gebouw. De behandeling in de raad is op 2 april 2020.