• Provincie Utrecht

Nieuwe verlichting voor N225 Amerongen

AMERONGEN De Rijksstraatweg (N225) in Amerongen krijgt nieuwe wegverlichting. Het gaat om het vervangen van de bestaande verouderde verlichting tussen De Kievit en de Burgwal, over een lengte van een halve kilometer.

De huidige verlichting is zowel technisch als economisch toe aan vervanging. De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats op 16 en 17 januari, tussen de ochtend- en de avondspits. De werkzaamheden geven weinig hinder voor het verkeer en de omgeving.

DIMBARE LEDVERLICHTING De bestaande lampen worden vervangen door ledlampen en de verlichting wordt dimbaar. Dat wil zeggen dat de provincie de hoeveelheid licht op vaste tijden kan aanpassen. Dit werkt niet alleen kostenbesparend maar zorgt ook voor minder CO2-uitstoot en minder lichtvervuiling.

Zonder tegenslag zijn de werkzaamheden op 17 januari afgerond. Slechte weersomstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de klus langer duurt dan gepland.

VERKEERSVEILIGE VERLICHTING Het beleid van de provincie Utrecht over de openbare verlichting is erop gericht om de lichthinder te beperken, het energieverbruik te verminderen en de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid te bevorderen. In de praktijk betekent dit 'donker waar het kan' en het toepassen van dimbare verlichting en andere innovatieve verlichting zoals oplichtende markering. Verlichting in natuurgebieden en in de ecologische hoofdstructuur beperken we zoveel mogelijk. Natuurlijk nemen we wel alle eisen van de verkeersveiligheid in acht.