• De Sterkenburgerlaan

    Michiel Schaaij

Ontwikkelaar voorspelt overlast Sterkenburgerlaan

DOORN Als de gemeenteraad donderdagavond niet akkoord gaat met de bouw van zes dure woningen aan de Sterkenburgerlaan, wordt de bestaande bedrijfshal van 1500 vierkante meter niet afgebroken, maar verhuurd aan ondernemers. De bedrijvigheid die daarvan het gevolg is, zal verkeersbewegingen, geluidsoverlast en stikstofuitstoot met zich meebrengen. 

Michiel Schaaij

PROVINCIE Dat schrijft projectontwikkelaar Van Markus in een brief aan de Heuvelrugpolitiek. Hij hoopt daarmee de tegenstanders op andere gedachten te brengen. Van Markus neemt de loods voor 6,5 ton over van de huidige eigenaar. Hij wijst er in zijn brief op, dat het college en de provincie geen bezwaar hebben tegen zijn plan de bedrijfshal te slopen en daarvoor in de plaats zes dure huizen te bouwen.

FOEILELIJK Als de gemeenteraad zijn woningbouwplan desondanks afwijst, zegt Van Markus zich gedwongen te zien om de foeilelijke bedrijfshal te gaan verhuren,  met alle geluidsoverlast en stikstofuitstoot van dien. ,,Daar zit helemaal niemand te wachten", aldus de Zeister projectontwikkelaar. Hij vindt dat zijn bouwplan juist een kwaliteitsverbetering van het gebied betekent.

AFKOOPSOM Voor dat hij zijn plan kan realiseren, moet Van Markus overigens nog wel in de buidel tasten. Naast de aankoopprijs van 650 duizend euro worden de sloopkosten van de loods geschat op ongeveer een ton. Datzelfde bedrag moet hij op tafel leggen als afkoopsom voor de verplichting om ook sociale woningen te bouwen. 

VILLABOUW De fracties van Open, D66 en BVH hebben hun verzet tegen de villabouw echter nog niet opgegeven. De drie partijen beschikken over een krappe meerderheid in de raad en hielden op de oordeelsvormende raadsbijeenkomst vorige maand hun poot stijf. Met een compromisvoorstel hoopt Van Markus ze alsnog op andere gedachten te brengen

COMPROMIS In zijn brief schrijft de projectontwikkelaar dat de behoefte aan goedkopere woningen hem niet koud laat. Hij stelt de tegenstribbelende partijen daarom als compromis voor, om de bestaande woning aan de Sterkenburgerlaan 65 voor een periode van tien jaar te verhuren in het middeldure marktsegment. Of dat tegenstanders over de streep trekt, moet donderdagavond blijken.