• Archief BDUmedia

Angst voor afvaldumping

HEUVELRUG De woningcorporaties en huurdersorganisaties zijn niet blij dat de gemeente is gestopt met de inzameling van grofvuil. Sinds kort moeten inwoners van de Heuvelrugdorpen hun grofvuil zelf wegbrengen naar de milieustraat in Doorn of Rhenen. Maar de corporaties en huurders zijn bang dat de maatregel leidt tot verwaarlozing en vervuiling van de openbare ruimte. 

Michiel Schaaij

Tot voor kort werd het grofvuil vier keer per jaar huis-aan-huis ingezameld. Maar sinds afgelopen maand stuurt de gemeente alleen tegen betaling van 15 euro per keer de ophaaldienst van de sociale werkvoorziening Biga langs. Die service is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om hun afgedankte spullen zelf naar de milieustraat te vervoeren.  

AFVALDUMPING De corporaties en huurdersorganisaties vrezen dat door de maatregel het aantal afvaldumpingen in en rond woonwijken toeneemt. Dat zou nu al te merken te zijn, schrijven ze in een brief over de prestatieafspraken met de gemeente. Als de leefbaarheid door de vervuiling in het gedrang komt, zou de maatregel teruggedraaid moeten worden of dienen er nieuwe afspraken te worden gemaakt.  

OVERGANG In een reactie ontkent het Heuvelrugcollege dat er nu al merkbaar meer vuil in de openbare ruimte wordt gestort. Volgens burgemeester Frits Naafs is het nog te vroeg om conclusies te trekken, maar houden B en W de ontwikkelingen goed in de gaten. Hij zegt dat er geld is vrijgemaakt om de overgang naar het nieuwe grofvuilsysteem goed te begeleiden.

PILOT Bovendien belooft Naafs om vaker de buitengewoon opsporingsambtenaar in te zetten in de strijd tegen illegale afvaldumpingen. Verder kaatst hij de bal terug naar de woningcorporaties. Die zouden vanuit hun leefbaarheidsbudgetten een pilot kunnen starten, om het achterlaten van grofvuil in de Heuvelrugse woonwijken te voorkomen.

SPEELTUINTJES Behalve over het grofvuil maken de huurdersorganisaties zich ook zorgen over de bezuiniging op gemeentelijke speeltuintjes. Maar Naafs zegt geen geld te hebben voor het behoud van alle speellocaties. Ook daarvoor verwijst hij naar de leefbaarheidsbudgetten van de woningcorporaties. Met corporatiegeld zouden meer bestaande speeltuintjes behouden kunnen blijven en er wellicht ook bij nieuwbouwlocaties speeltoestellen geplaatst kunnen worden.

GROENONDERHOUD Ten slotte uiten de woningcorporaties kritiek op het matige onderhoud van het openbare groen door de gemeente. Ze vragen het college om het onderhoudsniveau te verhogen, zodat dat beter aansluit op hun eigen groenonderhoud. Naafs weigert dat, maar zegt dat het college bereid is om te praten over een overname van gemeenteperkjes door de woningcorporaties.