• Pixabay.com

Meer dwang in de bijstand

HEUVELRUG Een meerderheid van de gemeenteraad wil inwoners met een bijstandsuitkering verplichten om een passende tegenprestatie te leveren. Dat gaat in tegen het huidige beleid van wethouder Hans Waaldijk (Open), die de voorkeur geeft aan een zachtere hand. Maar als het aan de Heuvelrugpolitiek ligt, is verleiden en aanmoedigen om vrijwilligerswerk te doen niet genoeg.

Michiel Schaaij 

,,Het is te vrijblijvend om uitkeringsgerechtigden te verleiden een tegenprestatie te leveren", aldus raadslid Tim Rooijakkers (VVD).  Daarom diende hij afgelopen donderdag samen met het CDA en BVHlokaal een motie in. ,,Als mensen een beroep doen op de samenleving, mag de samenleving ook een beroep op hen doen", vindt Rooijakkers. 

MAATWERK Volgens de VVD-er hoeft dat niet altijd een grote tegenprestatie te zijn. In de motie, die ook werd gesteund door D66 en de SGP, wordt gepleit voor maatwerk en een passende tegenprestatie voor iedereen. De vijf partijen vinden dat er een wezenlijk verschil is tussen verleiding en wederkerigheid. Als het aan hen ligt, mogen inwoners met een uitkering passend vrijwilligerswerk niet meer afwijzen. 

IN ACTIE Mensen die langdurig op een grote afstand van de arbeidsmarkt staan, moeten extra worden aangezet om in actie te komen, denken de voorstanders van de motie. Ze willen dat de betreffende inwoners door dat duwtje weer kansen zien om aan de slag te gaan en mee te doen met de maatschappij. Volgens Marina Roelofsen (CDA) is het niet goed als mensen worden afgeschreven.

HUISWERK Twee raadsfracties verzetten zich tegen de nieuwe koers. Collegepartij Open en de ChristenUnie denken dat dwang niet de beste methode is om langdurig werkloze inwoners in beweging te krijgen. Bij een bepaalde groep zal dat alleen maar tot nog grotere problemen leiden, voorspelde Clemens Festen (Open). ,,Verleiden tot vrijwilligerswerk is voor deze mensen al heel ingrijpend."

STOK Volgens de indieners van de motie is de verplichting tot het leveren van een passende tegenprestatie echter niet bedoeld als ,,een stok om mee te slaan". Met het aannemen van de motie krijgt wethouder Waaldijk huiswerk mee. Hij moet het nieuwe standpunt van de gemeenteraad komend najaar inbrengen in het regionale overleg over de bijstand.