Maarns Gezondheidscentrum wordt overgenomen

MAARN De apotheek in het Maarnse Gezondheidscentrum wordt binnenkort overgenomen door de Doornse Apotheek. De nu nog apotheekhoudende huisartsen dragen het 'apotheekdeel' van hun huisartsenpraktijk over en beherend apotheker Barbara Oonk komt de gelederen versterken.

Monique José Timmermans

Zij is al een aantal jaar werkzaam in de Doornse Apotheek en zal op maandag, woensdag en vrijdag dagdelen aanwezig zijn in de toekomstige 'Maarnse Apotheek'. Dat wordt de nieuwe naam. ,,Verder zullen de klanten in de winkel niet veel merken van de verandering. Aan de balie blijft het vertrouwde personeel ze helpen", licht de Doornse apotheker Sonja Nimberg toe.

UITSTERVEND BEROEP Achter de schermen verandert er wel het een en ander. Huisarts Adrie de Fluiter: ,,De apotheekhoudende huisarts is eigenlijk een uitstervend beroep. Het is heel lastig om als kleine partij contracten met de zorgverzekeraars af te sluiten. Bovendien hebben we met Bart Pouls, de apotheker die een jaar op projectbasis bij ons heeft gewerkt, gemerkt hoeveel toegevoegde waarde dat heeft. Zowel voor de huisarts als voor de patiënt. De medicijnkennis van afgestudeerde apothekers is groter en zij hebben toegang tot meer gespecialiseerde databanken."

SAMENWERKING Volgens De Fluiter stond bij een overdracht van de apotheek voorop dat de patiëntzorg in Maarn gewaarborgd bleef.

Daarnaast was het logisch bij een partij binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug aansluiting te zoeken, omdat dat in lijn is met de bestaande relaties van de huisartsen binnen de gemeente. ,,Daarnaast zijn wij een gezondheidscentrum met veel disciplines onder één dak die nauw samenwerken. In die context moet de toekomstig apotheker zich thuis voelen en tenslotte wilden we behoud van personeel."

EFFICIENCY Na veel gesprekken met de apotheken van Driebergen, Leersum en Doorn bleken alle Maarnse wensen het best bij laatstgenoemde apotheek samen te komen.

Apotheker Sonja Nimberg: ,,Schaalvergroting is voor de Doornse Apotheek de drijfveer. Bovendien kunnen we met twee locaties de logistiek achter de schermen efficiënter inrichten. Bijvoorbeeld bij de herhaalmedicatie. Voor patiënten ontstaat het voordeel dat men kan aangeven of men medicatie in Maarn of Doorn wenst op te halen. De bestanden van beide apotheken zullen worden gekoppeld. Na realisatie hiervan wordt de samenwerking operationeel."

PATIËNT MIDDELPUNT Barbara Oonk heeft veel zin om te beginnen in haar nieuwe werkomgeving. ,,Van oorsprong kom ik uit Maarn en het is leuk hier weer terug te zijn. Juist de korte lijnen in de samenwerking met huisartsen en thuiszorg bijvoorbeeld spreken mij aan. Een van de leuke aspecten van mijn werk In Doorn is het voeren van de gesprekken over medicijngebruik met betrokken zorgverleners en patiënten. Dat je hier elkaar dagelijks bij de koffie treft is een groot goed." Oonk zal voornamelijk achter de schermen werken en is daarnaast nadrukkelijk beschikbaar voor medicatiegesprekken met patiënten.