• Robert Vos

Kritiek Heuvelrug Wonen op kwekerijplan

LEERSUM Woningcorporatie Heuvelrug Wonen protesteert tegen het plan om op het kwekerijterrein aan de Broekweg alleen maar dure koopwoningen te bouwen. Volgens directeur-bestuurder Jos Sleyfer is dat in tegenspraak met de eigen woonvisie van de gemeente. Daarin staat dat 35 procent van elk bouwplan gereserveerd moet worden voor sociale woningbouw. Bij nog eens 35 procent zou het moeten gaan om middeldure woningen.

Michiel Schaaij

Burgemeester en wethouders zijn inmiddels akkoord gegaan met de bouw van 17 huizen op percelen van zo'n duizend vierkante meter elk. Bovendien komen er twee dure landhuizen op kavels van een hectare. In een brief aan de Heuvelrugpolitiek dringt Sleyfer er op aan, om het bouwproject alsnog van een sociale component te voorzien. Anders wil Sleyfer dat de projectontwikkelaar een boete krijgt van 50.000 euro per niet gebouwde sociale woning. De totale boete zou dan drie tot vier ton bedragen.

NIET GEVOELIG Maar woonwethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) toont zich niet gevoelig voor de argumenten van de woningcorporatie. ,,Volgens mij is het huidige plan voor de hele gemeente een plus. Bovendien dient het ook een maatschappelijk doel, namelijk de natuurontwikkeling", aldus Boonzaaijer. ,,En je kunt nu eenmaal niet alle verschillende maatschappelijke doelen op één locatie verwezenlijken."

NATUUR Uit een brief van het college aan de gemeenteraad blijkt, dat 22 hectare van het terrein een natuurbestemming krijgt. De huidige bebouwing van de boomkwekerij Darthuizer en de rozenkwekerij Interplant wordt verwijderd. Alleen het zogenaamde veldhuis op het meest zuidelijk gelegen perceel blijft overeind staan. Interplant wil dat gebouw gaan gebruiken als ontmoetingsruimte, met wellicht een educatieve of informatieve functie voor het natuurgebied.

GECOMPENSEERD Het ontbreken van sociale woningen in het plan wordt volgens de wethouder gecompenseerd door andere bouwprojecten in Leersum. Boonzaaijer wijst daarbij op toekomstige nieuwbouw aan de Julianalaan en op het terrein van het voormalige sleepbedrijf Hoogenraad. De woningen die daar gebouwd gaan worden zouden voor 100 procent in het sociale segment vallen.