Groen licht voor bedrijventerrein Maarsbergen-Oost

MAARSBERGEN De Gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug zet het sein op groen voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Maarsbergen-Oost. Daarmee gaat er een wens in vervulling van het bedrijf Wolfswinkel Reiniging, die het idee voor de uitbreiding in heeft gebracht. Volgens Wolfswinkel zijn er voldoende bedrijven die zich daar zouden willen vestigen en wil ook hij zijn activiteiten gaan centreren op het nieuw te bouwen bedrijventerrein.

Het besluit van de Raad hing nauw samen met het plan om de toegangswegen aan te passen en het veiliger te maken voor fietsers. Het autoverkeer en vrachtvervoer moet namelijk dwars door het dorp of via twee landelijke wegen worden afgewikkeld. Een aangenomen motie van de D66, VVD, Fractie Open, CU en CDA nam deze twijfel weg. Zij willen dat de Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) voor het einde van dit kalenderjaar maatregelen neemt om het fietsverkeer over de Griftdijk en de Rottegatsteeg veilig te laten verlopen. Ook moet hij kijken naar een eerlijke kostenverdeling tussen de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de mede verantwoordelijke Provincie Utrecht.

FIETSPADEN Boonzaaijer zegt dat deze oplossing reeds gevonden is en dat beide wegen worden verbreed naar vijfenhalf tot zes meter én worden voorzien van fietsstroken in een afwijkende kleur. „Daarnaast kijken wij voor de Griftdijk naar de mogelijkheden voor passeerstroken, waarbij ook de omwonenden zullen worden betrokken", aldus de wethouder.

Of het bedrijventerrein -ondanks dit groene sein- er ook daadwerkelijk komt, is nog niet honderd procent zeker. Het aangenomen besluit van de Gemeente komt namelijk voor een hoorzitting van de Provincie, die nog roet in het eten van Wolfswinkel zou kunnen gooien. In die hoorzitting maken de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) en de Vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk (MMN) bezwaar tegen de komst van het terrein. Zij vinden dat het op te grote afstand ligt van de provinciale weg en de snelweg, dat het een te grote impact heeft op de natuur en dat het een risico vormt voor het leefgebied van de aanwezig zijnde das.

PAST NIET Enkel de SP-fractie en de BVH stemden tegen het voorstel om groen licht te geven voor het bedrijventerrein. Volgens SP-er Jasper van Geijtenbeek 'past het niet' en is er elders in de regio nog zat ruimte vrij. „Nu zien we te veel groen verdwijnen…"

LEERSUM Met het besluit over Maarsbergen is direct de kans kleiner geworden dat er een bedrijventerrein tussen Amerongen en Leersum zal komen. Raadslid Joost Scheltinga van de Fractie Open stemde met zijn partij wel voor het plan in Maarsbergen, maar stelde 'een hoop te hebben geleerd van dit proces'. „Een nieuw, terugkomend voorstel over het bedrijventerrein Amerongen-Leersum werken wij tegen", aldus Scheltinga, die ook verwacht dat enkele rechters zich nog over deze kwestie zullen buigen.