• Bas Jurres: ,,mentaliteitsverandering door privileges los te laten -

    John Beringen

Duurzaamheid vooral kwestie van mentaliteit

DOORN Het PlasticVrij festival vond afgelopen zaterdag in en rondom het Cultuurhuis in Doorn plaats. Dit werd georganiseerd door 'GoedVolk' , een groep inwoners uit de Gemeente Utrechtse Heuvelrug die zich middels verschillende projecten en initiatieven gezamenlijk inzetten voor een beter milieu. Tijdens het PlasticVrij festival werd de aandacht gevestigd op de stijgende hoeveelheid plastic en ander zwerfvuil dat op de openbare weg is aan te treffen.

Hoewel de dag begon met wat motregen was de opkomst van geïnteresseerden redelijk groot te noemen. De officiële opening wordt verricht door Bas Jurres, voorzitter van de Club van Rome, Nederland. Hij laat weten dat vervuiling aanzienlijk is terug te dringen door alles weg te halen wat er ligt en te zorgen dat er geen nieuw zwerfafval meer bij komt. ,,Maar dat is slechts één facet van een probleem dat steeds groter dreigt te worden", voegt hij er aan toe. ,,Zodoende kwamen we ongeveer drie jaar geleden tot een andere denkwijze waarin we de vraag centraal stelden wat je zou willen opgeven. Want hoe je het ook wendt of keert: werken aan het milieu en het bevorderen van duurzaamheid vereist offers waarbij je privileges moet loslaten. Denk in deze context bijvoorbeeld alleen maar aan het feit dat we oude diesels weren uit de binnensteden en dat Nederland van het gas af moet. Dat zijn zaken die gewicht in de schaal leggen, maar het houdt wel in dat er binnen een leefgemeenschap een stukje comfort moet worden ingeleverd. We moeten de logica van een mentaliteitsverandering onder ogen zien en ook erkennen." 

Hij informeert bij mensen in het publiek wat voor hen de beweegreden was om de PlasticVrij dag te bezoeken. Een vrouw laat weten dat ze er met haar kinderen naar toe was gegaan. ,,Ik overdrijf niet als ik zeg dat we er een rommeltje van maken en dat het gewoon anders moet", laat ze weten. ,,En omdat het nooit te vroeg is om dit onder de aandacht te brengen, is het heel nuttig om dit aan jonge kinderen mee te geven." Haar woorden worden beloond met een warm applaus van het aanwezige publiek. Een man stipt een andere invalshoek aan: hij stelt dat ongeveer 20 procent van de mensen oog hebben voor de problematiek. Hij is naar de bijeenkomst gekomen om informatie en tips te verzamelen die mogelijk kunnen bijdragen tot bewustwording bij de overige 80 procent.

Het begrip mentaliteitsverandering blijkt bij iedereen als een rake typering opgevat te worden. Zo ook bij Florian Koopmans. Hij organiseerde de zogenoemde 'Plogging-run'.  Joggers uit verschillende dorpen van Gemeente Heuvelrug die gingen joggen en onderweg zwerfvuil opraapten. In totaal 21 volwassenen en 4 kinderen. Meewarig bekijkt hij de 'oogst'. De stapel zakken omvat bijna één kuub. ,,Opvallend veel Red Bull blikjes", laat hij weten als hij op de berg wijst. ,,Red Bull geeft zogezegd meer energie, maar kennelijk niet genoeg energie om het blikje bij je te houden en het thuis in de vuilnisbak te gooien." Hij benadrukt dat zijn uitspraak niet zozeer cynisch is bedoeld, maar hoopt dat hij met de 'Plogging-run' een signaal heeft afgegeven. ,,We kunnen al zoveel vooruitgang boeken als we allemaal een steentje bijdragen," besluit hij. De PlasticVrij dag van GoedVolk werd mogelijk gemaakt dankzij medewerking van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, een twintigtal lokale bedrijven en organisaties, alsmede vele vrijwilligers die allerhande hand- en spandiensten verleenden teneinde de dag goed te laten verlopen.