• geen woningbouw aan Nieuwe Steeg

    Ruud Schothorst

Bouwplan Nieuwe Steeg van de baan

LEERSUM De bouw van vijf woningen aan de Nieuwe Steeg is van de baan. De Heuvelrugpolitiek wil de vrije zichtlijnen aan de zuidrand van Leersum behouden en steekt daarom een stokje voor de plannen van landgoed Zuylestein. Het Actiecomité Nieuwe Steeg is opgetogen over de stellingname van de gemeenteraad.

Michiel Schaaij

Vrijwel alle politieke woordvoerders zeiden donderdagavond niets te zien in het bouwplan van landgoedeigenaar Jemima de Brauwere. Onder luid applaus van de ruimschoots aanwezige actievoerders lieten onder meer Erwin Kamp (D66) en Ron van der Laan (VVD) weten dat woningbouw aan de Nieuwe Steeg wat hen betreft taboe is. Kamp hield bovendien een pleidooi voor een grotere financiële transparantie bij de exploitatie van Zuylestein.

MARKTWERKING Raadslid en Leersumer Joost Scheltinga (Groen Links/PvdA) gaf toe, dat hij het bouwplan aan de Nieuwe Steeg aanvankelijk wel wilde steunen. ,,Maar als je daar gaat kijken en praten met de mensen, dan kom je al vlug tot de conclusie dat we er niet aan moeten beginnen." Zijn plaatsgenoot Lyander Schmitz (SP) zei dat zijn partij helemaal niets ziet in de introductie van marktwerking bij de exploitatie van landgoederen.

DRAAGVLAK Schmitz wil het liefst helemaal geen nieuwe woningen op landgoed Zuylestein. Maar hij verklaarde er uiteindelijk wel mee te kunnen leven, als De Brauwere toestemming krijgt om bij Wayenstein, aan de Amerongse kant van het landgoed, vijf tot zeven nieuwe huizen te bouwen. Voor die mogelijkheid lijkt in de gemeenteraad een breed draagvlak te bestaan.

BOODSCHAP Eigenaar Jemima de Brauwere van Zuylestein zei de politieke boodschap begrepen te hebben. Ze gaat daarom uitkijken naar andere mogelijkheden om het onderhoud van haar landgoed te bekostigen. Verder vroeg ze de politieke partijen om het bouwplan bij Wayenstein los te weken uit het totaalplan voor Zuylestein, zodat ze na drie jaar plannenmakerij nu snel aan de slag kan.

STEUNTJE Mocht de agrarische bestemming van de boerderij Wayenstein worden gewijzigd in een woonbestemming, dan is het gevaar geweken dat zich daar in de toekomst een boerenbedrijf met nieuwe loodsen, schuren en stallen vestigt. Met dat argument zou de Heuvelrugpolitiek landgoedeigenaar De Brauwere weleens het gevraagde steuntje in de rug kunnen geven.