• Marc Satijn

Blauwe parkeerzones worden kleiner

HEUVELRUG Wie in het centrum van Doorn, Driebergen, Leersum of Maarn wil parkeren, moet ook in de toekomst een parkeerschijf bij de hand houden. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan langparkeren, worden de blauwe zones wel iets kleiner gemaakt. Bovendien wordt de parkeerduur binnen de zones verlengd van anderhalf naar twee uur.

Michiel Schaaij

PARKEERVERGUNNING Volgens een nieuwe gemeentelijke nota is de blauwe zone nog steeds het beste middel voor de verdeling van de schaarse parkeerplaatsen. Alleen in Maarn wil wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) ingrijpen ,,om bewoners te beschermen tegen de parkeerbehoefte van treinforenzen". In de toekomst moeten bewoners van een aantal woonstraten rond het centrum de portemonnee trekken voor een parkeervergunning.

WINKELPUBLIEK De gemeente zegt dat de blauwe zone op veel draagvlak bij inwoners en ondernemers mag rekenen. Dat zou zijn gebleken uit enquêtes en tijdens informatieavonden in de verschillende dorpen. Daar werd ook positief gereageerd op de verlenging van de parkeerduur binnen de blauwe zone. Utrechtse Heuvelrug wil zich aansluiten bij de landelijke norm van twee uur en dat geeft winkelpubliek een half uur extra tijd.

MINDER ONTHEFFINGEN Het krijgen van een ontheffing wordt in de toekomst lastiger. Het college voelt wel iets voor de suggestie van ondernemers om het aantal verleende ontheffingen omlaag te brengen. Huisartsen, verloskundigen en andere medici worden daarbij ontzien. Ook particulieren die in de blauwe zone wonen en niet op eigen terrein kunnen parkeren, komen in het nieuwe parkeerbeleid voor een ontheffing in aanmerking. Wel moeten ze daarvoor leges aan de gemeente betalen.  

HANDHAVING Uit de enquêtes en informatieavonden zou volgens de gemeente ook de roep om meer handhaving naar voren zijn gekomen. In de huidige parkeerzones zouden veel parkeerders geen blauwe schijf of ontheffing achter de voorruit neerleggen. Nu de blauwe zones compacter worden, houden de Heuvelrugse parkeercontroleurs meer tijd over om boetes uit te delen, zo redeneert de gemeente.