• Monique José Timmermans

Alzheimer Café opent op 6 februari in Maarn

MAARN De werkconferentie over dementie - waar in november diverse partijen die in aanraking komen met dementie bij elkaar zijn gebracht - heeft een concrete stap voorwaarts opgeleverd. Op maandag 6 februari opent het Alzheimer Café zijn deuren in het Trefpunt, aan de Trompstaete 48 in Maarn. De zaal gaat open om 14.00 uur, het programma begint om 14.30 uur en duurt tot 16.00 uur. Binnenlopen kan zonder aanmelding en kosten.

Monique José Timmermans

Een Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Maar ook de professionele hulpverleners en vrijwilligers sluiten graag aan bij de bijeenkomsten, volgens de brochure van Alzheimer-Nederland. Shirley Lammers van Vitras onderschrijft het belang dat men bij een Alzheimer Café kan hebben. ,,Het praten met lotgenoten, de herkenning, maar ook het vinden van de weg naar hulp. Er zijn zoveel mensen betrokken bij de zorg van een cliënt, dat het soms lastig is om de juiste personen of instanties te vinden."

In het Alzheimer Café gebeurt meer dan het drinken van een kopje thee met lotgenoten. Iedere bijeenkomst is er een thema dat centraal staat en waarvoor een deskundige spreker aanwezig is. In Maarn staat op 6 februari de vraag centraal 'Ik heb Alzheimer, wat nu!?' ,,Als je na de diagnose thuis komt, komen ook de vragen. Welk traject ga je in, bij wie kun je terecht? Voor de mantelzorger is het zwaar, dat wordt vaak onderschat. Een partner is zijn gespreksmaatje kwijt, kinderen zorgen op afstand. Het zoeken naar antwoorden blijft voor iedereen." Manna Plaisier, consulent Sociaal Dorpsteam in Maarn/Maarsbergen zal hierop een toelichting geven. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen en ter afsluiting is er tijd om samen nog wat te drinken en ervaringen uit te wisselen.

TIPS Andere onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld de juridische consequenties, beslissingen nemen of de vormen van dementie, de rol van de verschillende zorgverleners. ,,Thuis wonen met dementie vraagt naast de professionele zorgverlener inzet van vrijwilligers. Als wijkverpleegkundige kom ik thuis, dan kijk ik niet alleen naar de patiënt, maar heb juist ook veel aandacht voor de mantelzorger. Die heeft steun nodig bij de dagelijkse problemen die kunnen ontstaan. Het is individueel maatwerk." José Beekman is de mantelzorger voor haar partner, zij is eerder bij een bijeenkomst in Veenendaal geweest. ,,Dat was voor mij prettig, ik kreeg er praktische tips. Maar gaat er vooral om dat je zonder veel moeite in de buurt informatie kunt krijgen en contact hebt met mensen die ongeveer hetzelfde meemaken."

Het nu opgerichte Alzheimer Café is een 'reizend café'. Volgende maand vindt de bijeenkomst plaats in Huize Beatrix in Doorn op 7 maart van 19.30 tot 21.00 uur.