Alzheimer Café, 11 november in Leersum, “Rouw en verlies".

28-10-2019, 14:38 | Lezersnieuws |

Maandagmiddag 11 november is er in de Binder, Hoflaan 29 te Leersum weer een Alzheimer Café.  Het thema deze middag is “Rouw en verlies".  De sprekers zijn Pien Gouka van Monuta NL en Fred Cohen van Alzheimer NL.

Deze middag beoogt Alzheimer NL samen met Monuta NL een gesprek te openen over:
- Dementie is een rouwproces, het is tijdens het leven afscheid nemen. Omgaan met
verlieservaringen doet ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.
- De mogelijkheid om zaken tijdig te kunnen regelen rondom het afscheid, wat het belang hiervan is en welke zaken dit zijn.

Wij willen een gesprek aangaan over rouw, verlies en regelzaken:
- Wat kan bijdragen aan een vergroting van de bewustwording bij mantelzorgers omtrent omgaan met verlieservaringen.
- Wat kan meer rust geven rondom de regelzaken die bij een naderend levenseinde komen kijken.

Het café is er voor mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden, buren en andere belangstellenden. Er is ruimte voor gezelligheid, muziek, contact met elkaar, vragen stellen enzovoorts. De inleiding heeft altijd te maken met onderwerpen waar mensen met dementie en hun omgeving het meest mee te maken hebben.

Het café gaat open om 13:30 uur. Gastvrouwen/heren ontvangen de gasten en maken hen wegwijs. Alzheimer Nederland staat er met een informatietafel. De inloop en ontvangst met koffie en thee duurt tot 14.00 uur.

Daarna start de lezing van Pien Gouka en Fred Cohen.

Uiterlijk 15.30 uur is het programma afgelopen en is er gelegenheid een drankje te nemen en even na te praten.

Iedereen is welkom, u hoeft zich vooraf niet aan te melden. De toegang is gratis evenals de koffie en thee. De organiserende initiatiefnemers: Alzheimer Nederland afd Zeist e.o., Quarijn en Dorpsnetwerk Leersum.

Voor meer informatie en vragen over vervoer Alzheimer Nederland afd Zeist e.o.: Bob Kniese  06-53250003

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zeist-en-omstreken/omgaan-met-rouw-en-verlies