Alzheimer Café Leersum: 'Het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie'

30-04-2019, 01:12 | Lezersnieuws | hans

Maandagmiddag 13 mei a.s. is er in de Binder , Hoflaan 29 te Leersum weer een Alzheimer Café. Het thema deze middag is “Het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie". De spreker is Inge Siebe, gezondheidspsycholoog en neuropsycholoog bij Quarijn.

Wat is precies dementie en wat is het verschil met normale vergeetachtigheid ?
De normale en abnormale geheugenklachten in het proces van verouderen worden behandeld. Tevens worden de verschillende vormen van dementie toegelicht en hun
specifieke invloed op het geheugen. Belangrijk is ook dat we een aantal aanreikingen krijgen waar we terecht kunnen als we ons geheugen niet meer vertrouwen.

Het café is er voor mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden, buren en andere belangstellenden. Er is ruimte voor gezelligheid, muziek, contact met elkaar, vragen stellen enzovoorts. De inleiding heeft altijd te maken met onderwerpen waar mensen met dementie en hun omgeving het meest mee te maken hebben.

Het café gaat open om 13:30 uur.  Gastvrouwen/heren
ontvangen de gasten en maken hen wegwijs. Alzheimer Nederland staat er met een informatietafel. De inloop en ontvangst met koffie en thee duurt tot 14.00 uur. Daarna start de lezing van Inge Siebe.
Uiterlijk 15.30 uur is het programma afgelopen en is er gelegenheid een drankje te nemen en even na te praten.

Iedereen is welkom, u hoeft zich vooraf niet aan te melden. De toegang is gratis evenals de koffie en thee. De organiserende initiatiefnemers: Alzheimer Nederland afd Zeist e.o., Quarijn en Dorpsnetwerk Leersum.
Voor meer informatie en vragen over vervoer: Alzheimer Nederland afd Zeist e.o., Bob Kniese  06-53250003.